Đắk Lắk: Xây dựng hai phương án cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

  UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xây dựng hai phương án dự kiến cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 tùy theo tình hình thực tế.

  Cụ thể, theo phương án 1, trường hợp cuối năm 2020, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới chấm dứt thì vẫn tổ chức Lễ hội với nhiều hoạt động; trường hợp dịch chưa được kiểm soát thì rút gọn chương trình Lễ hội, chỉ tổ chức ở phạm vi trong nước. Phương án 2 là trên cơ sở phân tích tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng đối với kinh tế – xã hội của địa phương, khả năng vận động tài trợ, thu hút du khách và tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê… sẽ tạm hoãn tổ chức Lễ hội.

  Một tiết mục biểu diễn tại Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

  Một tiết mục biểu diễn tại Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

  Bên cạnh đó, nếu được tổ chức, UBND tỉnh sẽ không giao tất cả các hoạt động của Lễ hội cho doanh nghiệp thực hiện mà chỉ giao thực hiện một số hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của chính quyền.

  create

  Minh Thông / baodaklak.vn

  Nguồn: http://baodaklak.vn/channel/3481/202005/xay-dung-hai-phuong-an-cho-le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-8-5683826/

  Short URL: http://qn24h.com/bai-viet/712801