Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Định ngày 26/11/2021

  Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình bệnh Covid-19 tỉnh Bình Định ngày 26.11.2021

  Cụ thể như sau:

  create

  PV / baobinhdinh.vn

  Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=62&macmp=62&mabb=222109

  "