Thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh

  Sáng 3.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

  BN162073: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định; là người đi cùng BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30.7.2021) từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28.7.2021 về địa phương ngày 29.7.2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN141131 được chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 01.8.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162077: nữ, sinh năm 2007, thường trú tại Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30.7.2021); cùng đi từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28.7.2021 về địa phương lúc 9h ngày 29.7.2021. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2; cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. Ngày 01.8.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162074: nữ, sinh năm 2002, thường trú tại Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 15h30 ngày 31.7.2021 về địa phương lúc 5h40 ngày 01.8.2021; tại chốt kiểm soát y tế Gò Lủi, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162075: nam, sinh năm 1984, thường trú tại Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 9h ngày 27.7.2021 về địa phương lúc 23h cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31.7.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162076: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 5h ngày 27.7.2021 về địa phương lúc 1h ngày 28.7.2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31.7.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162078: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01.8.2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162079: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01.8.2021, đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Hương Sơn được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  Lớp 100% đậu đại học với điểm số cao, số đông là học sinh dân tộc thiểu số
  Trường THPT có thành tích quá khủng: 36 em đỗ ĐH từ 30 điểm trở lên, điểm các năm trước đỉnh không kém
  TP Quy Nhơn triển khai tầm soát Covid-19 diện rộng trong cộng đồng

  BN162080: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN155218, BN155219 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 01.8.2021); cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22.7.2021 về địa phương lúc 5h ngày 23.7.2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 01.8.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162081: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 22h ngày 25.7.2021 về địa phương lúc 15h ngày 26.7.2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31.7.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162082: nữ, sinh năm 1997, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h55 ngày 25.7.2021 về địa phương lúc 5h ngày 26.7.2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31.7.2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162090: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN162082; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Thanh Giang ngày 24.7.2021 và chợ Rượu ngày 28.7.2021 để mua sắm. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 29.7.2021 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 31.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162083 (nam, sinh năm 2000) - BN162084 (nam, sinh năm 1991) - BN162085 (nam, sinh năm 2019) - BN162087 (nữ, sinh năm 1967) là người dân thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01.8.2021, được làm xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162086: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; ngày 24.7.2021 có tiếp xúc BN157651 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 01.8.2021). Ngày 01.8.2021 được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  Nhờ cách này, “thủ phủ“ trồng xoát cát ở Bình Định không lo thiếu nước
  Nỗ lực gỡ “thẻ vàng“ ở Bình Định
  “Hộ tống” bà con vùng dịch về quê nhà Bình Định

  BN162088: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN150066 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 29.7.2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29.7.2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Ngày 01.8.2021, có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi nên được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162089: nữ, sinh năm 1966, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Thanh Giang mua thực phẩm. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 28.7.2021 âm tính; tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Ngày 01.8.2021, có triệu chứng sốt nhẹ nên được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02.8.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  BN162073 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN162074 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh; BN162075, BN162076 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN162077 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN162078, BN162079 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN162080 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

  Vào ngày 29.7.2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ Covid-19 liên quan tới BN150066 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

  Vào ngày 30.7.2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ Covid-19 liên quan tới BN141131 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

  Vào ngày 1.8.2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ Covid-19 liên quan tới BN155218, BN155219, BN157651 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

  Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ Covid-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

  Bình Định: Làm “thủ tục” vay 80 triệu đồng, một thanh niên mất 520 triệu đồng
  Chân dung doanh nghiệp xây nhà máy năng lượng mặt trời “phá nhầm“ 5,26 ha rừng phòng hộ tại Bình Định
  Thêm 3 cầu thủ “cập bến” Topenland Bình Định

  Như vậy, đến sáng 3.8, trên địa bàn tỉnh có 236 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

   

  create

  PV / baobinhdinh.com.vn

  Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=205568

  Short URL: http://qn24h.com/bai-viet/1119538

  Bên trong phòng trọ 1,5 triệu/tháng của “chàng trai chăn bò“ Soytiet quê Bình Định: Thứ giá trị nhất có liên quan đến đám cưới sắp tới!

  Bên trong phòng trọ 1,5 triệu/tháng của “chàng trai chăn bò“ Soytiet quê Bình Định: Thứ giá trị nhất có liên quan đến đám cưới sắp tới!

  timer21/09/2021

  Căn phòng trọ được chính Soytiet hé lộ trên kênh YouTube của mình.

  Cục Thuế Bình Định ngăn chặn việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  Cục Thuế Bình Định ngăn chặn việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  timer21/09/2021

  Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngành Thuế tỉnh Bình Định thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về thuế cũng như các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  “Hộ tống” bà con vùng dịch về quê nhà Bình Định

  “Hộ tống” bà con vùng dịch về quê nhà Bình Định

  timer21/09/2021

  23 giờ ngày 17.9, 8 chiến sĩ CSGT của Phòng CSGT, CA tỉnh trên 2 xe CSGT chuyên dụng lại một lần nữa quay vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để dẫn đoàn xe thứ 2 đón công dân người Bình Ðịnh về quê.

  Nhật ký giãn cách: Chưa bao giờ, phố thị Quy Nhơn buồn đến thế!

  Nhật ký giãn cách: Chưa bao giờ, phố thị Quy Nhơn buồn đến thế!

  timer21/09/2021

  Quy Nhơn với tôi không phải là vùng đất tôi được sinh ra. Đây chỉ là nơi tôi chọn để tá túc tìm kiếm cơ hội mưu sinh, nhưng tôi gọi Quy Nhơn là quê hương, bởi vùng đất này cưu mang, bao bọc tôi như chính tình thương ruột rà vậy.