VKS không chấp nhận quyết định trả hồ sơ của tòa

  VKSND huyện Ea H’leo cho rằng các tài liệu, ch.ứ.ng c.ứ có trong hồ sơ đã đủ chứng minh...

  Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

  Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

  Viện KSND huyện Ea H

  Viện KSND huyện Ea H leo giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Ngọc Thủy

  https://nld.com.vn/phap-luat/vu-ong-chu-bi-to-hiep-dam-co-gai-khuyet-tat-vien-khong-chap-nhan-quyet-dinh-tra-ho-so-cua-toa-20200303110713286.htm

  create

  Cao Nguyên / nld.com.vn