Kon Tum: ¢.н.ế.т trong т.ư тн.ế ŧɾεσ ɕổ tại nhà riêng sau khi làm việc với cơ quan côɴԍ ᴀɴ