т.я.ι.ệ.т ρ.н.á ν.ụ ɱ.ą ɬ.ú.ყ l.ớ.n nh.ấ.t từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi

    Nơi ở của Nguyễn Quang Trưởng. Ảnh: T.S

    Tại nhà của Trưởng. Ảnh: T.S

    Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi đã thưởng 5 triệu đồng cho phòng CSDT. Ảnh: T.S

    create

    NGUYỄN NGỌC / tienphong.vn