Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.ú.y

    "