Sao chổi bằng nửa kích thước Mặt trời đang lừ lừ tiến về phía Trái đất

    Atlas, một sao chổi khổng lồ có kích thước gấp 5 lần Sao Mộc và bằng khoảng một nửa kích thước của Mặt trời, sẽ tiến gần nhất Trái đất vào cuối […]